top of page
חיפוש

מה עליי לעשות ביציאה לחופשה ללא תשלום (חל"ת)?


מה חשוב מאוד לזכור? קיימת חשיבות מרובה לך ולמשפחתך, להמשך ההפקדות לקופות הפנסיוניות, על מנת לשמור על הרצף הביטוחי.

מה קורה בתקופת החופשה ללא תשלום? בתקופה החופשה ללא תשלום, מכוון שאין שכר ,המעסיק מפסיק את ההפקדות השוטפות לתוכניות הפנסיוניות. על מנת, שתשמור על התוכניות והכיסויים הביטוחים, אתה מחויב להעביר תשלומים באופן עצמאי לקופה.

אני לא עובד, איך אוכל לשלם את הפרמיה המלאה לקופה? חברות הביטוח וקרנות הפנסיה מבינות את הקושי, ולכן בתקופת החל"ת, מאפשרות לך לשלם רק את עלות הכיסוי הביטוחי, ללא ההפקדה לחיסכון. המשמעות, תשלום נמוך , שמאפשר לך לשמור על הרצף הביטוחי.

מה אני צריך לעשות? ראשית, לא להזניח את הנושא וליצור קשר עם נציג נ.פ.א או ישירות מול הקופה, כדי לדווח על החל"ת, ולהסדיר את התשלום החודשי.

יש לי קרן פנסיה מה אני צריך לעשות? יש להודיע לקרן הפנסיה שאתה יוצא לחופשה ללא תשלום – טופס דיווח חל"ת. יש לחתום על בקשה שיגבו את עלות הכיסוי הביטוחי בלבד, מתוך החיסכון הקיים לתקופה של עד 5 חודשים. ולאחר 5 חודשים יש להעביר לקרן הפנסיה את התשלום החודשי בהמחאה, העברה בנקאית או הוראת קבע. אם הנושא לא יטופל הכיסוי הביטוחי יתבטל, ואתה עלול לאבד הרצף הביטוחי.

יש לי ביטוח מנהלים, מה אני צריך לעשות? יש להודיע לחברת הביטוח, שאתה יוצא לחופשה ללא תשלום – טופס דיווח חל"ת. יש לבדוק מול חב' הביטוח מה עלות הכיסוי הביטוחי בפוליסה. יש להעביר לחברת הביטוח בכל חודש תשלום בגובה העלות של הכיסוי הביטוחי בהמחאה או העברה בנקאית. אם הנושא לא יטופל הכיסוי יתבטל ואתה תאבד את הרצף הביטוחי.

הכי חשוב לא לשכוח לטפל בשמירת הזכויות לפני היציאה לחל"ת אנחנו צוות נ.פ.א עומדים לשירותך

bottom of page