top of page

חדשנות וטכנולוגיה

מאז הקמתה, פועלת Howden Napa בחדשנות שירותית וטכנולוגית על מנת לשרת ולהניב ערך משמעותי ללקוחות החברה. 

החדשנות והמערכות הטכנולוגיות הן פרי של השקעת משאבים רבים, אנושיים וכספיים כאחד.

כיום אנו מתגאים בכך שהמערכות המוטמעות, חווית השירות ורמת המקצועיות והחדשנות בחברה הן מהמובילות בשוק בישראל ובעולם. 

Image by Jenny Ueberberg

אזור אישי באתר, המאפשר ללקוח צפיה מרוכזת בכל התוכניות שלו , כמו גם להגיש בקשות שירות .

אזור אישי 

לעובד

אזור אישי למעסיק , באתר, המאפשר להתעדכן בסטטוס התוכניות של העובדים ובפעילות שלנו כמו , דיווח פגישות ומשובים.     

אזור אישי למעסיק

המערכת הטובה בעולם, לצורך תיעוד, מעקב, ניהול ומתן שירות מעולה. מאז הטמעתה לפני 7 שנים אנו החלוצים בשוק ומאמצים עוד ועוד יכולות.

salesforce-vector-logo.png

מערכת CRM

המערכת קולטת באמצעות הכספות את ההיזונים החוזרים על הגביה, מציגה אותם באופן שוטף למתפעל ומאפשרת טיפול אונליין בשגויים.

מערכת סליקה

והיזונים

המערכת הטובה בשוק לניהול חיי העובד החל מתהליך הקליטה ועד סיום העסקה, באופן דיגיטלי.

חוסכת משאבים רבים  ומקטינה חשיפה לסיכונים. 

download.png

מערכת
משאבי אנוש

מערכת בקרה פנסיונית פנימית ואוטומטית המצביעה על חוסרים או התאמות בתיק, לרבות דמי ניהול , תשואות, סיכונים והיקף כיסוי.

מערכת בקרה פנסיונית

bottom of page