top of page

שירות לעובד

החסכון הפנסיוני שלך הוא הגדול והמשמעותי בחיים.
בדיוק בשביל זה אנחנו כאן עבורך, לסייע לך לקבל את ההחלטות הנכונות בכל תחנה במסלול החיים.


באמצעות השירות והכלים שאנו מעמידים לרשותך, תוכל לדעת בכל רקע נתון מה מצבך בהיבט החסכון הפנסיוני והכיסוי הביטוחי בכל תרחיש ושלב בחיים, כך תוכל לתכנן טוב יותר את דרכך ועתידך.

employee benefits.png

פגישת שירות יזומה על ידנו אחת לתקופה , בד"כ בתוך שנתיים, לצורך מעבר מחודש על התיק .

פגישת שירות

מחויבות לדמי ניהול הנמוכים בשוק , בפנסיה, מנהלים והשתלמות.

דמי ניהול נמוכים

בסיום עבודה, מילוי טופס 161 א' עם העובד, הנחיות לגבי המשך התוכניות בתקופת הביניים בין עבודות וסיוע במשיכת כספים.

סיום עבודה

עובדים עם כל חברות הביטוח, הפנסיה והגמל. פיזור התיק יוצא דופן לטובה.

מגוון של כל חברות הביטוח 

בחינת חלופות המיסוי ותכנון התשלומים עד גיל 120. השירות כרוך בתשלום מופחת ללקוחות קיימים. 

תכנון פרישה לפנסיה

מאפשרים לעובדים לבחור קרן פנסיה ברירת מחדל עם שירות מלא שלנו כמנהלי הסדר.

קרנות ברירת מחדל

שירות בשיתוף רו"ח מומחה להחזרי מס הנמצא במשרדינו באופן ייעודי.  
השירות כרוך בתשלום מהצלחה בלבד.

החזרי מס

מעבר על כל התוכניות, 
בדיקת צרכים, תשואות, דמי ניהול, ותכנון פנסיה וסיכונים, השוואת חלופות וסיכום מקיף.

פגישת תכנון פנסיוני מקיפה

אזור אישי באתר המאפשר ללקוח צפיה מרוכזת בכל התוכניות שלו , כמו גם להגיש בקשות שירות .

אזור אישי 

לעובד

מערכת בקרה פנסיונית פנימית ואוטומטית המצביעה על חוסרים או התאמות בתיק, לרבות דמי ניהול , תשואות, סיכונים והיקף כיסוי.

מערכת בקרה פנסיונית

bottom of page