top of page

מעטפת פנסיונית למעסיק

Howden Napa הנה סוכנות לביטוח פנסיוני ומנהלת הסדר, אשר מעניקה למעסיקים מעטפת שירות רחבה למעסיקים, אשר מקנה למנהלים בארגון, את היכולת לתת לעובדים את הכלים הטובים ביותר לצבור חסכונות ולקבל כיסוי ביטוחי, ובמקביל לנהל את המערך הפנסיוני בחברה בצורה יעילה, מבוקרת ואיכותית. 

 

מעטפת ניהול הסדר פרימיום למעסיק הכוללת: 

  • סליקה פנסיונית חכמה 

  • ניהול הסדר מלא 
    בניית תוכנית המותאמת פרטנית לכל חברה לפגישות, הדרכות והעשרות 

  • פגישות תקופתית עם העובדים – ללא הגבלה 

  • ביטוח ייחודי לאנשי מפתח 

  • מעטפת דיגיטלית ברמה גבוהה לעובד ולמעסיק

VP.png

העברת התשלומים הפנסיוניים ליצרנים באמצעות חשבון נאמנות או מס"ב ספקים.

חשבון נאמנות

תפעול פנסיוני למעסיק עבור עובדים המטופלים בנפא או כאלה שבחרו בסוכן אישי או בקרן פנסיה ישירה.

סליקה פנסיונית

לכל העובדים

הכנה וחישוב טפסי 161 והעברתם למעסיק לאישור וחתימה.

טפסי 161

קבלת XML מהמעסיק, בקרה ושידור לכל היצרנים באמצעות כספות ייעודיות.

ממשק אחיד לנתוני מעסיק

דיווח יתרות פיצויים תקופתיים בהתאם לבקשת המעסיק.

דיווח יתרות פיצויים

קבלת קבצי היזונים מהיצרנים ניתוח וטיפול במערכת ייעודית.

מערכת היזונים

דיווח שוטף, אונליין של פעילות הפגישות ובקשות השירות של עובדי המעסיק.

דוח פגישות ופעילות שנתית

עריכת הסכמי דמי ניהול נמוכים בפנסיה, מנהלים והשתלמות אצל היצרנים השונים.

הסכמי דמי ניהול לעובדים

הצגת משובי העובדים אונליין באזור האישי של המעסיק באתר.

דיווחי משובים

הסדרת כיסוי זמני לכל עובד חדש, למשך 3 חודשים, ללא עלות.

כיסוי זמני

בדיקה של כיסוי אבדן כושר עבודה, ודמי ניהול.

מערכת בקרה 

פנסיונית

הצגת נתונים ודוחות מרכזים המעודכנים אונליין באזור אישי למעסיק, מאובטח ומיועד למנהל.

אזור אישי למעסיק

bottom of page