top of page

אמנת השירות

אנו ב- Howden Napa (נ.פ.א סוכנות לביטוח בע"מ) מעניקים שירותי תפעול ושיווק ללקוחותנו כל זה תוך התחייבות לפעול ברוח חזון החברה ובהתאם לערכיה ואמות המידה שקבעה לה למתן שירות מקצועי, איכותי, אחראי וזמין.


באמנה זו אנו מצהירים ומתחייבים בפני לקוחותנו כדלקמן:

 

כבוד והגינות ללקוח
אנו מתחייבים לנהוג בהגינות תוך מתן כבוד לכל לקוח .

הגנה על פרטיות הלקוח
אנו מתחייבים לפעול להגנה על המידע השייך ללקוח ולשמור על סודיות השיחות עמו ועל פרטיותו בהתאם להוראות הדין.
אנו מתחייבים לא להעביר מידע זה לצדדים שלישיים שלא מטעמנו.


מקצועיות
אנו מבטחים להעמיד לרשות הלקוחות את מיטב האנשים המומחים בתחום. אנו מתחייבים לספק את הפתרון המיטבי לצרכיו והעדפותיו האישיות של הלקוח.

שקיפות ופשטות
אנו נפעל להעניק ללקוח יחס אישי ולספק לו חווית שירות קלה ונעימה. לדבר עמו בשפה פשוטה ומובנת, לשקף ולפשט את השלבים הנדרשים לביצוע בקשותיו וללוות אותו בתהליכי הבירוקרטיה הנדרשים.

מענה ללקוח
אנו מתחייבים לטפל בפניה של כל לקוח ולהעניק לה מענה מקצועי בפרקי זמן המוגדרים מטה.
טיפול במימוש זכויות הלקוח
אנו מתחייבים לפעול לטובת הלקוח בתביעה, למסור לו את כל המידע הרלוונטי לרבות דרכי הפעולה מול החברות למימוש זכויותיו.

זמני מענה

פניית לקוח לעניין תאום פגישה - תוך 7 ימי עסקים
מתן מענה ראשוני לפניית לקוח - תוך 2 ימי עסקים
פנית לקוח לקבלת מסמכים - עבור מסמכים הנמצאים ב- Howden
Napa תוך 7 ימי עסקים.

עבור מסמכים שאינם ברשותHowden Napa - תוך פרק זמן סביר ובכפוף לקבלת מידע מהקופה.

לרשות לקוחותינו מגוון  אפשרויות לתקשורת עם שירות הלקוחות:

 

שעות וימי פעילות:   

א'-ה' בין השעות 8:00 – 16:00

בטל':  03-6395040
פקס:  03-6395042

אתר הבית: www.howden-napa.co.il  
כתובת: דרך מנחם בגין 48, תל אביב 6618003

 


 

bottom of page