top of page
חיפוש

כיצד מבקשים פידיון פיצויים בעת סיום עבודה?


האם כדאי למשוך את כספי הפיצויים? משיכת כספי הפיצויים בעת סיום עבודה , עשויה להקטין את יתרת החיסכון בתכנית עד 1/2 ולפגוע באופן משמעותי בפנסיה שתקבל בגיל הפרישה. אנו ממליצים לשקול זאת בשנית ולנסות להיעזר , ככל שניתן, בפתרונות אחרים כמו הלוואה או מקורות אחרים.

מה עלי לעשות ? שלב פדיון פיצויים (או משיכת הפיצויים ) הוא שלב אחרון אחרי שביצעת את השלבים הקודמים הקשורים לסיום העבודה. (ראה בנושא : מה עלי לעשות בעת סיום עבודה אצל מעסיק?)

יש להעביר לקופה ( קרן פנסיה / ביטוח מנהלים / קופת גמל ) את הניירת הבאה:

  • טופס 161

  • טופס 161 א

  • אישורי מס הכנסה

  • צילום ת.ז

  • צילום צ'ק

  • טופס פדיון – את הטפסים ניתן למצוא באתרי הקופות.


עזרה במילוי הטופס והגשת המסמכים אנןו עומדים לרשותך , במייל או בטלפון בכל עזרה שתידרש.

אנו נשמח לסייע לך בהכנה ומילוי הטפסים, העברת לחברות הביטוח וביצוע מעקב עד להעברת הפדיון אליך.

Comentarios


bottom of page