גילוי נאות
חברת " נ.פ.א סוכנות לביטוח (2001) בע"מ " (ולהלן: " נ.פ.א "), מוחזקת באופן מלא ע"י חברת "נ.פ.א ניהול פיננסי אישי בע"מ". בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה – 2005, מוגדרת נ.פ.א כסוכן ביטוח פנסיוני ולא יועץ פנסיוני.


החל מינואר 2010 נ.פ.א ניהול פיננסי אישי בע"מ הינה חברת בת של פסגות השקעות בסוכנויות ביטוח בע"מ (בשיעור 25%).
מתוך הרצון לאפשר ללקוחותיה מגוון רחב של מוצרים פנסיוניים משווקת נ.פ.א את מוצריהן של רבות מחברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל הפרטיות.

רשימת החברות אשר למוצריהן קיימת זיקה ואותן משווקת נ.פ.א :
פנסיה
- הפניקס פנסיה, מיטבית עתודות, מקפת אישית, מבטחים החדשה, הראל פנסיה, אלטשולר פנסיה, פסגות פנסיה, מיטב דש פנסיה.
ביטוח - הפניקס חב' לביטוח, כלל חב' לביטוח,  מגדל חב' לביטוח, מנורה חב' לביטוח, הראל חב' לביטוח.
גמל - מיטב דש, פסגות, אנליסט, אלטשולר, אקסלנס, ילין לפידות, מור.
השתלמות - מיטב דש, פסגות, אנליסט, אלטשולר, אקסלנס, ילין לפידות, מור.