top of page
חיפוש

בקשת גישה למסלקה הפנסיונית

לקוח יקר, לצורך קיום פגישה עמך בנוגע לתיק הפנסיוני שלך, עליך לבצע הליך אימות אל מול המסלקה הפנסיונית באמצעות הטופס הבא.

לאחר שתועבר לאתר המסלקה, יהיה עליך לבצע הליך זיהוי באמצעות הזנת מס' כרטיס האשראי שעל שמך.

חשוב לציין, מתן פרטי כרטיס האשראי באתר המסלקה אינו כרוך בתשלום ולא ייעשה בו כל שימוש למעט הפקת קוד האימות.

בסיום התהליך יוצג לך קוד אימות אשר יועבר במקביל אלינו קוד אימות זה יאפשר לנו לקבל מידע מהמסלקה אודות הקופות שברשותך, ללא הליך נוסף מצדך . אם אין ברשותך כרטיס אשראי, יש לבצע הליך אימות ישירות מול אתר המסלקה, וקוד האימות יישלח בדואר רשום בכתובתך כפי שמופיעה במשרד הפנים.

Comments


bottom of page