top of page
חיפוש

כיצד מגישים בקשת פידיון קרן השתלמות?פדיון קרן השתלמות: קרן השתלמות היא אחת מתוכניות החיסכון הטובות ביותר. האפשרות שיש ללקוח לבחור מסלולי השקעה , ביחד עם הפטור ממס רווחי הון על הריבית , מאפשרים לחוסך לצבור חיסכון בתנאים עדיפים על אלטרנטיבות אחרות בשוק ההון . אנו ממליצים ללקוחות, לשמור את הקרן ולהמשיך להפקיד ,ככל שמתאפשר, עד גיל הפרישה לפנסיה ואז לקבל את הכסף כסכום חד פעמי פטור ממס. במידה והחלטת לפדות את הקרן , הנך יכול לעשות זאת בתום 6 שנים ללא תשלום מס. תאריך הותק נקבע על פי החודש בו בוצעה הפקדה ראשונה לחשבון. ניתן לבצע משיכה מלאה או חלקית.

אופן הגשת הבקשה: נבקשך למלא את טופס הבקשה בהתאם לבית ההשקעות בו נמצאת הקרן:

את מספר החשבון , תאריך הותק ופרטים נוספים בגין החשבון ניתן למצוא בדוחות השנתיים ו/או הרבעוניים הנשלחים מבית ההשקעות.

מסמכים נוספים: לטופס הבקשה יש לצרף צילום תז וצילום צ'ק או אישור ניהול חשבון מסניף הבנק [חשוב שפרטי הבנק יהיו זהים לפרטים שצוינו בטופס הבקשה]. נא העבר לנו את הטופס והמסמכים הנוספים להמשך טיפול. אנו נשמח לעזור ולקדם את הנושא , אנא פנה לרכזת השירות או למנהל התיק שלך.

Comentários


bottom of page