Search

כיצד מעדכנים מוטבים בתוכניות הביטוח?


מדוע חשוב לעדכן מוטבים בעת ההצטרפות לביטוח, פנסיה או לתוכנית אחרת, התבקשת למנות מוטבים שיקבלו את כספי הצבירה או את סכום הביטוח שרכשת בעת קרות מקרה ביטוח . בד"כ אנו ממנים כמוטבים את קרובי המשפחה הראשונים שלנו או רושמים יורשים בהתאם לחוק. ככל שמשתנה המצב המשפחתי , חשוב לעדכן את המוטבים ולהתאימם לסטטוס החדש. ניתן לעדכן ולשנות את פרטי המוטבים על ידי הגשת בקשה לחברת הביטוח. אופן הגשת הבקשה יש למלא את טופס הבקשה בכתב קריא וברור, לחתום בחתימה ידנית ולצרף צילום זהות וספח. חלק מחברות הביטוח דורשות לקבל טופס מקורי. במידה וישנה דרישה למקור החברה תציין זאת על גבי הטופס.

עזרה במילוי הטופס והגשת המסמכים צוות נ.פ.א עומד לרשותך , במייל או בטלפון בכל עזרה שתידרש . את מכתב הבקשה בצירוף צילום הזהות נבקשך להעביר אלינו להמשך טיפול מול חברת הביטוח.צרו קשר

טל':            03-6395040

דוא"ל:    info@napa.co.il

פקס:          03-6395042

בית "אמות ביטוח" | קומה 17  | מנחם בגין 48, תל אביב 6618003

© כל הזכויות שמורות נפא 2020