top of page
סליקה פנסיונית

בינואר 2016 הועברה האחריות לביצוע סליקה פנסיונית אל המעסיק עצמו. החוק הטיל אחריות מלאה על המעסיק עצמו לביצוע תהליך סליקה פנסיונית של כספי הפנסיה, שליחת הודעה לקופות השונות אודות סיום העסקה של עובד, אחריות לקבלת היזון חוזר מכל הקופות, טיפול בדוחות שגויים ועוד.

 

סליקה פנסיונית ישירה מאפשרת שליחה מאובטחת של כל הקבצים הרלוונטיים לכלל הגופים המוסדיים, קליטה של ההיזון החוזר בתוך מערכת השכר וניתוח כל הליקויים והצפת הדוחות החריגים כדי לבצע בהם תיקון.

סליקה פנסיונית הינה מערכת טכנולוגית שעוזרת להנגיש עבורך ועבור העובדים שלך נתוני מידע שונים וביצוע פעולות כאלה ואחרות במוצרי הפנסיה והגמל. על המעסיק לדווח על כל פעולות הסליקה הפנסיונית בעזרת ממשק מעסיקים שבאמצעותו המעסיק מדווח אודות כספי הפנסיה עובדים. מעסיק שלא ידווח או שידווח בצורה שגויה עלול להיחשף לתביעה, לקנסות ואפילו לעונש חמור לפי חוק.

סליקה פנסיונית כוללת רשימה מגוונת של שירותים:

 

♦️ קליטה של קבצי הפרשות פנסיוניות שונות עבור העובדים מתוך מערכות שכר המעסיק

♦️ קיום של בקרה תקינה לגבי הקבצים שעדיין לא שודרו

♦️ הכנה מסודרת של הקבצים המיועדים לסליקה, וזאת באופן אחיד ובהתאם לדרישות ולנחיות של אגף שוק ההון

♦️ יצירה של קבצי חיוב מס"ב ו/או קבצי חיוב נוספים לפי דרישות בית העסק

♦️ העברה של קבצים מפוצלים אל הגופים המוסדיים השונים

♦️ מעקב וביצוע בקרה אודות נתוני ההפרשות בהתאם לסליקה הפנסיונית לצורך אישור הקבצים אשר הוזנו ונקלטו באמצעות גופים פנסיונים. בכך היא תורמת רבות לחסכון הפנסיוני.

♦️ טיפול מסודר בקבצי ההיזון החוזר של הגופים הפנסיונים השונים כולל טיפול בדוחות שגויים לפי דרישות תקנות הפיקוח של השירותים הפיננסיים

♦️ בדק שוטף אחר הטיפול והתיקון של הדוחות השגויים שדווחו במטרה לוודא את תקינות הטיפול כמו גם קבלת היזון חוזר מסודר ומעודכן.

סליקה פנסיונית

מה כוללים שירותי סליקה פנסיונית?

סליקה פנסיונית

מהן היתרונות של סליקה פנסיונית?

בעזרת סליקה פנסיונית המעסיק יכול לקבל שליטה מלאה ולתפעל את הממשק הפנסיוני בצורה אחידה, לבצע במקביל גם קליטה וגם טיפול בהיזיון חוזר, בקרה מסודרת וטיפול בדוחות שגויים, ביצוע טיוב מלא אחר הקופות של העובדים, הכנת דו"חות מסודרים ויתרות של הפיצויים, הפקת טפסי-עזר ל-161 וכמו כן ניהול בקרת התשלומים אל הקופות מול חברות הביטוח השונות. כל זאת מאפשר למעסיק שתהיה לו שליטה מלאה בממשק הסליקה עצמו אשר עוזר לו לחסוך הן בזמן והן בייעל עבודתו באופן מדהים.

עם סליקה פנסיונית בעל העסק יכול לקבל מידע אודות החיסכון הפנסיוני ולבצע את כל הפעולות באופן קליל, פשוט, זול ואמין, בניגוד לשיטות אחרות אשר קיימות בשוק. בנוסף, סליקה פנסיונית מאפשרת הגברת היעילות והדיוק של הפעולות השונות ועוזרת להוזלת העלויות. בקיצור, סליקה פנסיונית הינה חובה לפי חוק משרד האוצר ומגנה על זכויותיהם של העובדים בנוגע לכספי הפנסיה שלהם.

אחד החלקים הבלתי נפרדים מהשירותים של חברת תפעול פנסיוני הוא סליקה פנסיונית. בשנים האחרונות, במסגרת תקנות שונות של הפיקוח על השירותים הפיננסים, המעסיק אחראי באופן ישיר על כל הקשור לתשלום ודיווח של הפקדת הכספים לפנסיה של העובדים שלו, כולל הפקדות אל החסכנות הפנסיונים שלהם.

 

מכיוון שכך, על מנת שניתן יהיה לבצע זאת בצורה הטובה ביותר, נוצרו מערכות לביצוע סליקה פנסיונית. שירותי מסלקה מסוג שכזה כוללת קליטת קבצי הפרשות פנסיוניות. זאת ועוד, בעזרת סליקה פנסיונית אפשר לבצע בקרה מסודרת ותקינה של נתוני ההפרשות עבור העובדים, להכין את קבצי הסליקה באותו מקום, לעקוב ולבקר את תהליך הסליקה, לעקוב אחר קבצי ההיזון החוזר ועוד.

סליקה פנסיונית

סליקה פנסיונית - סיכום

bottom of page