top of page
חיפוש

מה עליי לעשות ביציאה לחופשת לידה (חל"ד)?
ראשית, המון מזל טוב, אושר ובריאות

מה חשוב לזכור? קיימת חשיבות מרובה לך ולמשפחתך, להמשך ההפקדות לקופות הפנסיוניות על מנת לשמור על הרצף הביטוחי.

מה אומר החוק? חוק עבודת נשים, תשי"ד- 1954 קובע כי עובדת ומעבידה, שנהגו לשלם תשלומים לקופת גמל, ימשיכו להפריש את חלקם במקרה שעובדת זכאית לדמי לידה או לגמלת שמירת הריון, על פי חוק ביטוח לאומי.

שיעור ההפרשה לקופת הגמל בשיעורים ולפי שכר עבודה אשר היו בטרם חופשת לידה או תקופת שמירת הריון.

תנאי לקבלת ההפרשות ע"י המעביד חובת המעביד להעביר את התשלומים לקופת הגמל בתקופת חופשת הלידה או תקופת שמירת הריון הינה בתנאי שהעובדת עבדה במקום העבודה שישה חודשים לפחות לפני תחילת ההיריון.

מה אני צריכה לעשות ? יש לוודא מול המעסיק, שהוא מממשיך להעביר הפקדות שוטפות לתוכניות הפנסיוניות בתקופת חופשת הלידה. לדוגמא: שכר 7000 ₪

הפקדות מעביד 8.33% פיצויים – 7000* 8.33% = 583 ₪ 6% תגמולים – 7000 * 6% = 420 ₪ הפקדות עובד 5.5% תגמולים – 7000*5.5% = 385 ₪

איך המעסיק יפקיד את החלק שלי, אם אין שכר בתקופת חופשת הלידה ? יש לבחור באחת מהאפשרויות הבאות ,בתאום מול המעסיק:

  • אם עדיין לא קיבלת את השכר, לפני מועד הלידה, ניתן לבקש מהמעסיק שינכה את החלק היחסי

  • ניתן לתת למעסיק המחאה בגובה חלק העובד בתקופת חופשת הלידה

  • ניתן לסכם מול המעסיק שהוא יפקיד הפקדות שוטפות כולל חלק העובד, ועם חזרתך מחופשת הלידה הוא ינכה את מהשכר את החלק ששולם בתקופת חופשת הלידה.


מה קורה אם אני ממשיכה לאחר חופשת הלידה [14 שבועות] לחופשה ללא תשלום ? בתום החל"ד [14 שבועות] אם לא חזרת לעבודה ואת ממשיכה בחופשה ללא תשלום, יש לוודא כי את שומרת על התוכניות באופן פרטי. למידע נוסף קראי על מה עלי לעשות ביציאה לחופשה ללא תשלום?

Comentarios


bottom of page