top of page
Untitled-1.png

כבעלים של חברה חשוב שתדעו מה עומד מאחורי המושג 'הסדר פנסיוני', על מי הוא חל ואיך הוא תקף לגביכם כמעסיקים.

כמעסיקים אתם יכולים לבחור סוכנות ביטוח פנסיוני אשר תרכז תחתיה את כל המוצרים הפנסיוניים של העובדים השכירים שלכם ותספק שירותים גם לעובדים וגם לכם.

מיהו מנהל הסדר פנסיוני?
זהו למעשה הגוף שאחראי על כל היבטי הפנסיה של העובדים עבור המעסיק במעטפת שירות רחבה: קבלת נתוני השכר, ביצוע הסליקה הפנסיונית של החברה אל מול חברות הביטוח, מעקב אחר שיוך הכספים לאורך זמן ועוד. 

בנוסף, מספק מנהל ההסדר מעטפת שירות וליווי אישיים גם עובדי החברה ומסייע לעובדים לנהל את כספי הפנסיה, החיסכון, הביטוחים ושאר נושאים פיננסיים באופן מיטבי. 

בשנת 2012 התקיימה רפורמה בתחום הפנסיוני כמו גם תיקון בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.
השינויים בחוק העלו את המודעות בקרב הציבור לכך כי כל עובד זכאי לבחור את המוצרים הפנסיוניים שלו, לבחור את חברת הביטוח שלו ולבחור את הסוכנות שתנהל את אותם מוצרים פנסיוניים.
 

בעקבות החקיקה, השתנו חוקי המשחק והתחרות בתחום הפנסיוני עלתה כיוון שמאז לכל עובד ולכל מעסיק ניתנה הבחירה החופשית לבחור את המוצרים הפנסיוניים שלהם.

שינויים אלה הביאו לכך שעובדים ומעסיקים יצטרכו לבחון מחדש את המוצרים והשירות שמציעים להם בחברות הביטוח וסוכנויות הביטוח המגוונות בארץ. 

innovatio.png

הסדר פנסיוני בחוק

counter.png

יתרונות הסדר פנסיוני

אם כן מהו היתרון בלקיחת גוף אחד שיהיה אחראי על כל הנושאים  הפנסיוניים בחברה שלכם?
וגם, איך תדעו לבחור מנהל הסדר פנסיוני בתוך כל ההיצע הגדול אשר קיים בשוק?

בשנים האחרונות התבצעו רפורמות רבות בעולם הפנסיה אשר הביאו עימן שינויים המצריכים מעקב ועדכון קפדני במשך כל השנה: בקרות, דיווחים שוטפים וניהול מערך פנסיוני מקיף בחברה, תוך הסתכלות כוללת על העובדים ושמירה על חוק זכויות העובדים - כל אלה הפכו להיות משימה מאוד מורכבת לתפעול ויישום מצד בעל החברה שמטבע הדברים לא מבין הרבה בנושא ועלול לסבך את עצמו הן כלכלית והן חוקית.

על כן, יתרון ראשון לעבודה עם מנהל הסדר פנסיוני הוא חיסכון עצום של 'כאב ראש' וידיעה מוחלטת כי הדברים מתנהלים כשורה הן מבחינה פיננסית והן מבחינה חוקית. מנהל הסדר פנסיוני ישמש עבור החברה כזרוע המקצועית של הארגון בתחום. מנהל הסדר פנסיוני ייצור בשמכם ועבור עובדיכם הסכמים מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות, ובמקביל יספק הטבות בדמי הניהול ובכיסויים ביטוחיים שונים לעובדים.

לוודא שעובדי החברה מקבלים מעטפת שירותים מלאה ולשמור על שביעות רצון גבוהה בקרב העובדים

להתנהל מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות, לעקוב אחר העברות הכספים ולפזר אותם בצורה הנכונה אצל היצרנים השונים


ליווי העובדים במקרים של תביעות אל מול חברות הביטוח ו/או קרנות הפנסיה


לבצע בקרות מול חברות הביטוח והארגון


לעדכן את הארגון בעדכונים הרגולטוריים החשובים, חוות דעת משפטיות עקרוניות ומידע מקצועי


וכמובן, תפעול שוטף ואחריות מלאה מול המעסיק והארגון, כולל: דוחות, גבייה וסליקה, ייצוג מול חברות הביטוח, היזונים חוזרים, טיפול בטפסים ועוד

Untitled-1.png

אחריותו של מנהל הסדר פנסיוני

bottom of page