top of page

רישום למפגש מקוון
בנושא טופס 161 החדש

טופס 161 החדש
נערכים לשינוי יחד

שלום,
ב- 1/11/2023 ייכנס לתוקף טופס 161 החדש ואיתו הרחבת הסמכויות למעסיקים - עם הסמכות באה אחריות.

 

מעבר לעובדה שמדובר בטופס חדש, הרי שמדובר גם בשינו תפיסתי בכל הקשור לתהליך סיום ההעסקה, לאופן מילויו ולממשק שבין העובד למעסיק.


הנכם מוזמנים לצפות בוובינר שערכנו על ההסבר המלא על התהליך: 

bottom of page