ניהול הסדר פנסיוני

מעטפת שירות רחבה שמעניקה לעובדים את הכלים הטובים, ולך המנהל שקט מקצועי וארגוני.

כמנהל בארגון, אשר אחראי על הפנסיה והגמל של עובדים רבים, אתה מעוניין לתת לעובדים שלך את הכלים הטובים ביותר לצבור חסכונות ולקבל כיסוי ביטוחי, ובמקביל לנהל את המערך הפנסיוני בחברה בצורה יעילה, מבוקרת ואיכותית.

ברובד הראשון, מעניקה נפא לארגונך מעטפת שירות מקצועית ומקיפה של ההסדר הפנסיוני, הכוללת בתוכה: ניהול סליקה, בקרה, היזונים חוזרים, דיווחים ותפעול שוטף של התוכניות הפנסיוניות.

ברובד השירות לעובד, פתחנו את מעטפת השירות לעובד הנקראת "המצפן" שמעניקה לעובדים בארגונך סל כלים מקיף.

בקרה וליווי פנסיוני לארגונים

שירות בקרה וליווי המאפשר לך לנהל את המערך הפנסיוני בחברה בצורה יעילה ואיכותית.

כמנהל בארגון, אשר אחראי על הפנסיה והגמל, אתה ודאי מעוניין לנהל את המערך הפנסיוני בחברה בצורה יעילה, מבוקרת ואיכותית.

פעילות הבקרה והליווי מאפשרת לחברות וארגונים לשפר את תוכניות העובדים אל מול מנהלי ההסדר הנוכחיים, ובכך לאפשר להנהלת החברה להוריד את נושא הבקרה מסדר היום ולהעבירו לגורם חיצוני.

בשלב ראשוני אנו נערוך עבור החברה עבודת מיפוי, ונציג תמונת מצב של כל נושאי הביטוח הפנסיוני בחברה, את היתרונות והחסרונות ואת כל הנושאים הדרושים שיפור.

בשלב השני נערוך הסכמים מול חברות הביטוח, הגמל והפנסיה, כמו גם הסכם שירות מול סוכן הביטוח.

באופן שוטף, נדאג לעדכון המדיניות והנהלים פנסיוניים בחברה, תוך יישום ההסכמים החדשים ושיפורם כנדרש מעת מעת.

תכנון וליווי פרישה

ערכים מוספים לעובדים המתקרבים לגיל הפרישה

מעסיקים רבים בוחרים להעניק לעובדיהם המתקרבים לגיל פרישה, שירות תכנון וליווי המאפשר להם לקבל החלטות ולהיערך מבחינה כלכלית מבעוד מועד ליום הפרישה.

שירות זה כולל ניתוח המצב הקיים של התוכניות הפניסיוניות של העובד, בחינת הצרכים הפיננסיים שאליו יידרש, תכנון מס וכדאיות כלכלית לשימוש בחסכון הפנסיוני בעת הפרישה.